Genel Bilgiler

Tanıtım

Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 09.03.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 30709 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Merkezimiz, üniversitemiz Orman Fakültesi binasının 3 katında yaklaşık 1200 m2 kapalı laboratuvar ve idari ofis alanına sahiptir.

 

Merkezimizin Odak Alanı

 • Bölgemizde yayılış gösteren tıbbi-aromatik bitki türlerinin yararlılık potansiyelini araştırmak, özellikle ürünün pazar fiyatlarını düşüren ürün destandardizasyonu önlemek için seçici çalışmalar yapmak, üretim hacmini ve kalitesini arttırarak nitelikli ürün ortaya çıkarmak,
 • Bölgesel kalkınmaya destek amacı ile yararlılık potansiyelleri belirlenmiş olan tıbbi-aromatik bitkilerin üretimini bölge halkından istekli öncü üreticilere yaptırmak, örnek bahçeler kurmak/kurdurmak, sonrasında yaygınlaştırmak ve ekonomik anlamda katma değer oluşturmak,
 • Kompleks üretim teknikleri gerektirmeyen ürünlerin ticaretinin yapılabilmesi için bölge halkına çeşitli eğitimler vermek ve bölgesel girişimciliği arttırmak için farkındalık oluşturmak,
 • İhtisaslaşmanın devamında yapılan çalışmalarla ortaya çıkan verileri işleyip nitelikli bilgiye dönüştürmek ve bilimsel anlamda üniversitemizin, bölgemizin ve ülkemizin uluslararası tanınırlığını arttırmak,
 • Dünyadaki ve Türkiye’deki bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve teşhir edildiği Botanik Bahçesi ile dünyadaki ve yurdumuzdaki doğal bitkiler ile tıbbi-aromatik bitkilerin kurutulmuş örneklerinin saklandığı herbaryum birimlerinde hizmet vermek,
 • Tıbbi-aromatik bitkiler alanında bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak,
 • Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak,
 • Seçilen ihtisas alanı ile ilgili yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile tıbbi-aromatik bitkilerle ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek. Bu konularda yapılan her türlü bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmak, ulusal veya uluslararası kaynaklarca desteklenen çalıştay, yaz okulu, doğa okulları gibi etkinlikler düzenlemek, gerekli durumlarda yerine getirilen bu etkinliklerle ilgili sertifikalar vermek,
 • Bölgemiz doğasının el değmemişlik avantajını kullanarak hali hazırda tarımsal müdahaleye gerek olmadan yetişebilen bitkilerin belirli standartlara göre yetiştirilmesini teşvik ederek organik ürünler yetiştirilmesini sağlamak,
 • Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında faaliyet gösteren üretici, toplayıcı, ihracatçı, sanayici, araştırmacı ve diğer tüm paydaşların koordinasyonunu sağlayacak bir sistem ve araştırma sonuçlarının pratiğe aktarılması için, araştırıcı-sanayici-üretici arasında bilgi akışını sağlayacak yayım sistemi oluşturmak,
 • Yurdumuzun zengin bitki çeşitliliğinin ve nesli kaybolmakta olan bitkilerin korunması hususunda çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, gerekli girişimlerde bulunmak,
 • Kataloglar hazırlayarak, yerli ve yabancı botanik bahçeleri ve tıbbi aromatik bitki merkezleri ve ilgili kurumlarla bilimsel işbirliğini sağlamak,
 • Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, doğal bitki yetiştirme alanları geliştirmek ve bu alanlarda Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, doğal bitkisel kaynakların kullanımı, doğal bitkilerin tanıtımı konularında uzmanlara ve kamunun ilgili kesimlerine eğitim vermek ve bu yolla bölge ve ülke turizmine, ülke ekonomisine ve tanıtımına katkıda bulunmak,
 • Tıbbi-aromatik bitkiler alanında da çalışmalar yapmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sunmak,
 • Dünyadaki ve ulusal bilimsel çalışmalar ışığında doğal, kültürü yapılan, kaybolma tehlikesi altındaki ve endemik tıbbi ve aromatik bitki türlerini korumak, üretmek ve koleksiyon parselleri oluşturmak,
 • Endüstriyel öneme sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik isteklerini araştırmak, kültüre alma çalışmaları yapmak, tohum ve fide kaynağı oluşturmak, bunları araştırıcı ve üreticilere sunmak, ticareti ve endüstriye kazandırılması yönünde çalışmalar yapmak,
 • Tıbbi bitkiler konusunda eğitim görenlere, ticaretini yapanlara ya da kullanıcılarına yönelik bilimsel sertifikalı/sertifikasız kurslar düzenlemektir.